Góc nhìn cuộc sống

Tình yêu xuất hiện khi ta cảm thấy rung động. Nó xuất hiện rất tự nhiên qua một vài sự tiếp xúc khiến chúng ta có một sự kết nối đặc biệt, và tạo ra một cảm giác hạnh phúc. Cái cảm giác hạnh phúc tại thời điểm đó khiến...

Lý trí và trực giác   Lý trí là chỉ phần lý tính của tâm trí. Suy nghĩ là chỉ hoạt động suy luận của lý trí. Suy nghĩ không thể hoạt động trong trống rỗng, nó cần nguyên liệu là ký ức. Suy nghĩ là sự phản hồi của...

NỔI BẬT
Theo dõi chúng tôi trên MXH:
Liên hệ:
contact.hbth@gmail.com
© 2023 hatbuitamhon. All rights reserved.
Scroll to Top